The first ever step-by-step playbook to building & scaling subscription-based apps 👉 Get your copy
About the app

MYOFIT një aplikacion mobile për të mundësuar trajnime personale. Nga MYOFIT App ju keni mundësi të bëni blerje dhe rezervime direkt nga llogaria juaj bankare, Paypal ose krediti juaj në palestër. Gjithashtu mund të rezervoni klasën tuaj me instruktorin e preferuar dhe merrni këshilla të vyera nëpërmjet artikujve.

MYOFIT APP is using Glassfy for their IAP & Subscription management
Glassfy is your complete infrastructure (at no cost). Wave goodbye to subscription management tasks.
Build for free